Aile Danışmanlığı Sertifika Programı ?

aile danışmanlığı sertifika programı

Aile danışmanlığı aile bireylerinin geleceğe yönelik amaçlar edinmeleri, hedefler belirlemeleri ve geçmişe yönelik olumsuz durumların atlatılması ile ilgili çalışmalar yapan sertifika sahibi kişilerdir. Günümüzde psikolojik desteğin yanı sıra aile hayatıyla ilgili yaşanan olumsuzlukların düzeltilmesine de yönelik çalışmalar yapılmış ve YÖK’ün onay verdiği kurumlarca aile danışmanları görev yapmaya başlamıştır. Aileler klinik psikoloji veya aile danışmanlığı üzerine üniversite eğitimi üzerine yüksek lisans ve doktora yapmış kişilerden danışmanlığı sertifika aramaksızın alabilirken, yönetmelikte belirtilen diğer sertifikalı bölüm mezunlarından da bu hizmeti alabilirler. Aynı şekilde üniversitelerin psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi dallarından mezun kişiler de bu hizmeti sertifika aranmaksızın verebilirler.

Aile danışmanlığı sertifika programı ile ailelere danışmanlık yapma hakkı kazanacak kişilerin okumuş olması gereken bölümler ise; Sosyoloji, Psikoloji bölümü, Sosyal Hizmetler bölümü, Hemşirelik, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk gelişimi ve TIP fakültesi bölümleri olarak yönetmelikçe belirlnmiştir. Aile danışmanlığı sertifikası almak için aile danışmanlığı eğitimi programına dahil olmak ve bu programları başarıyla bitirmek gerekir. Aile danışmanlığı eğitimi 300 saati teorik 150 saati uygulamalı olmak üzere YÖK tarafındna belirlenen toplam 450 saatlik bir eğitimi kapsar. Aile danışmanlığı eğitimi alan kişiler aldıkları sertifika ile danışmanlık hizmeti yapmaya hak kazanmış sayılır.

Aile danışmanlığı eğitim programı 2014 yönetmeliklerine göre oluşturulan programlardır. Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve RiskCenter ile ortaklaşa düzenlenen program sonucu kişiler danışmanlık hizmeti sunmaya hazır hale gelirler. İlgili bölümlerden mezun kişilerde mezuniyet belgeleri haricinde aile danışmanları kişilik özellikleri bakımından da özverili, aile hayatına saygılı ve sabırlı bireyler olmalıdır. Günümüzde aile içi yaşanan sorunları en aza indirmek politikasıyla oluşturulan aile danışmanlığı birimleri aileleri bir araya getirmeyi, geleceğe yönelik planlar oluşturulmasını, sorunların üstesinden gelebilme yeteneğinin aile bireylerine aşılanmasını gerektirmektedir.

Aile psikolojisinin iyi anlaşılması ve buna yönelik çalışmalar yapabilmeyi gerekli kılan danışmanlık hizmetinin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği aile danışmanlığı eğitimi 2014 düzenlemelerinde açıklanmış, yönetmeliğe uygun programlar hazırlanmıştır. İlgili bölümlere istihdam olanağı da sağlayan aile danışmanlığı, bir meslek olmasının yanı sıra geleceğin toplumunu şekillendiren çekirdek aile kavramına yönelmiş çalışmalar bütünü olarak değerlendirilmelidir.

Eğitim Tarihleri  - Başvuru Formu

% 100 Örgün Eğitim

15 kişilik ve uzman eğitimciler ile kurslarımızda sizde Aile Danışmanı olabilirsiniz.

Her Zaman Tam Destek

Riskcenter size hem eğitim alırken hemde eğitim sonunda sizlere danışmanlık hizmetlerinin sunmaktadır.

Uzman Kadro

Her biri alanında uzmanlaşmış öğretmenlerimiz ile sizde Aile Danışanı olabilirsiniz...